De hoeveelheid stof of chemische hoeveelheid is een grootheid met als eenheid mol. De hoeveelheid stof is evenredig met het aantal deeltjes en geeft dit weer in aantal keren de constante van Avogadro :

De deeltjes kunnen zijn moleculen of atomen, maar ook ionen of subatomaire deeltjes zijn, zoals elektronen. Indien bij gebruik van de mol het type deeltje niet wordt gespecificeerd, zal uit de context volgen welk deeltje wordt bedoeld: moleculaire stoffen bestaan uit moleculen, dus bij 'een mol water' wordt gedoeld op watermoleculen. Natriumchloride (keukenzout) is een zout met de formule NaCl, dat uit natrium- en chloride-ionen bestaat. Eén mol natriumchloride bevat daarom ook één mol natriumionen en één mol chloride-ionen.

De mol is een van de zeven basiseenheden van het SI.

Tussen de massa van een hoeveelheid stof en de stofhoeveelheid zelf bestaat de volgende relatie:

waarin staat voor de molaire massa van de stof.