Chemische biologie

Chemische biologie is een interdisciplinaire wetenschap die principes uit de scheikunde toepast op biologische systemen. Chemische biologen maken gebruik van chemische technieken, analyses en simulaties om vragen of problemen uit de biologie op te lossen op moleculair niveau.[1]

De chemische stof tacrine bindt aan het actieve centrum van het enzym acetylcholinesterase

De chemische biologie bestudeert bijvoorbeeld hoe kleine moleculen (veelal geproduceerd door middel van synthetische chemie), biologische processen op een gewenste manier kunnen manipuleren. Onderzoek vindt plaats in zowel in vitro- als in vivo-context, vaak geleid door technieken uit de eiwittechnologie, genomica en proteomica. De chemische biologie als onderzoeksveld onderscheidt zich van de biochemie, de wetenschap van biomoleculen en metabole routes, doordat het zich specifiek richt op de praktische toepassing van scheikunde op biologische systemen.[2]

Zie ook

bewerken