Categorie:Wikipedia:Vaste reglementen

Beheercategorie
Dit is een beheercategorie, bestemd voor pagina's in de Wikipedia-naamruimte.
In deze categorie staan pagina's met betrekking tot de vaste reglementen op de Nederlandstalige Wikipedia en zijn bedoeld om de opbouw van de encyclopedie en de omheen liggende processen ordelijk te laten verlopen. Vaste reglementen zijn regelingen, reglementen en procedures waarvan de inhoud vast ligt, alleen gewijzigd kunnen worden met instemming van de gebruikersgemeenschap en dienen als voorschrift en handelswijze waarvan niet afgeweken kan worden. Pagina's die voorzien zijn van het sjabloon {{Vast}} worden automatisch aan deze categorie toegevoegd.
Zie voor de officiële regels: Categorie:Wikipedia:Reglementen