Bussluis

Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van carterbreker in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (bekijk voorstel).

Een bussluis is een hindernis aangebracht op een busbaan.

Een bussluis met aankondiging door middel van een verkeersbord
Detail bussluis
Bussluis met een verzinkbare poller

De bedoeling van een bussluis is het tegengaan van niet-gewenst autoverkeer op een vrije busbaan. Meestal is een bussluis uitgevoerd als een vierkant gat in het wegdek met een dusdanige breedte dat een normale personenauto er niet overheen kan rijden. Sommige brede auto's, vooral terreinwagens en SUV's, kunnen zo'n hindernis echter wel nemen.

De aanwezigheid van een bussluis wordt altijd met een verkeersbord (OB618 of L205)[1] aangegeven en vaak is er ook een stoplicht dat op groen springt zodra er een bus aankomt.

Er bestaan ook piramides, palen en andere mechanische systemen die als bussluis dienstdoen. Deze palen verdwijnen in de grond als er een bus aankomt. Dit wordt aangestuurd door middel van VETAG of KAR. Deze systemen zijn echter onderhoudsgevoelig vanwege de elektronica.

In het verleden is er veel juridisch getouwtrek geweest over bussluizen. Er zijn verschillende rechtszaken geweest waarin automobilisten van wie de auto beschadigd was en fietsers die gewond raakten door een bussluis, in het gelijk werden gesteld.[2]

De rechter oordeelde in die zaken dat de wegbeheerder een onrechtmatige daad pleegde door bewust een obstakel aan te brengen op het wegdek dat letsel en schade kan veroorzaken. Bij latere vergelijkbare rechtszaken werd de aansprakelijkheid van de wegbeheerder echter lager ingeschat. Hoewel de jurisprudentie dus niet geheel eenduidig is op dit punt, is in ieder geval duidelijk dat de wegbeheerder voldoende waarschuwingen moet aanbrengen voor een bussluis.

Zie de categorie Bus traps van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.