Boorpaal

Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt in paalfunderingen die zeer hoge belastingen moeten dragen. De uitvoering van boorpalen verloopt nagenoeg trillingsvrij, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld in oude stadskernen diep te funderen. Het systeem is geluidarm, terwijl het wapenen in elke gewenste vorm mogelijk is.

Avegaar voor boorpalen

Een (schroef)boorpaal wordt geconstrueerd door met een gemotoriseerde grondboor of avegaar een gat in de grond te boren, binnen een verloren mantelbuis of waarbij het boorgat wordt gevuld met bentoniet als steunvloeistof. Als de gewenste diepte is bereikt wordt de bentoniet verdrongen door betonspecie die via een stortbuis of de holle as van de grondboor in het gat wordt gepompt. Indien gewenst kan wapening worden aangebracht.

In Nederland zijn er een aantal bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in deze techniek. De bedenker van deze techniek is Jac Bouten (1930) uit Nijmegen.

Zie ookBewerken