Bonifatius (veldheer)

veldheer

Bonifatius (? - 432) was een Romeins generaal die ook stadhouder of gouverneur (Latijn: vicarius) was van de Romeinse provincie Africa. Hij werd samen met zijn rivaal, Flavius Aetius, ook wel "de laatste van de Romeinen" genoemd.

Munt met Bonifatius

LevenBewerken

Van Bonifatius is bekend dat hij in 413 als veldheer met succes Marseille (Massilia) tegen de Visigotische koning Athaulf verdedigde. Later zou hij als gouverneur het diocees van Africa besturen. Na de dood van keizer Honorius in 423, weigerde Bonifatius Iohannes als opvolger te erkennen. Hij zorgde ervoor dat de graantoevoer per schip naar Italië werd stopgezet en steunde de Oost-Romeinse keizer Theodosius II. Iohannes werd uiteindelijk verslagen door Theodosius II en Valentinianus III een neef van Honorius, werd tot keizer benoemd van het westen.

Vanwege intriges veroorzaakt door Aetius viel Bonifatius op een zeker moment in ongenade bij Galla Placidia, de moeder van de keizer. Bonifatius die altijd trouw geweest was kwam nu in opstand. De Romeinse keizer zond een leger onder leiding van Sigiswult, een Germaanse generaal naar Africa, teneinde Bonifatius te onderwerpen. Deze veroverde in 427 de steden Carthago en Hippo. Bonifatius zocht steun en vond deze bij de Vandalen, die in Spanje in een hardnekkige strijd gewikkeld waren met de Visigoten. Hij liet de Vandalen overkomen naar Africa. Echter, tegen de tijd dat zij arriveerden, was Bonifatius weer in de gunst van Placidia komen te verkeren. Van haar ontving hij de titel van patriciër.

De Vandalen, die niet langer nodig waren, keerden niet terug maar lieten hun hele volk overkomen naar Africa. Bonifatius had slechts een klein leger tot zijn beschikking, waarmee hij een jaar lang, van juni 430 tot juli 431, Hippo verdedigde. Toen vertrok hij naar Italië om zich bij de keizer te voegen.

In de tussentijd was Aetius, die nu in ongenade verkeerde, met zijn leger van Germaanse huurlingen op weg naar Ravenna, de keizerlijke residentie. Dit resulteerde in de slag bij Ravenna (432) die door Bonifatius werd gewonnen. Bonifatius raakte tijdens deze veldslag gewond en stierf als gevolg daarvan een aantal maanden later. Aetius huwde zijn weduwe Pelagia.

LiteratuurBewerken

  • Jeroen Wijnendaele, The Last of the Romans: Bonifatius – Warlord and comes Africae, 2014, ISBN 9781780938103