Rua (krijgsheer)

krijgsheer

Rua (425-434), ook wel Rugula, Rhuas, Ruga, ΄Ρούγας, ΄Ροϋνας, ΄Ρωίλας, was een krijgsheer die aan de basis stond van de macht van de Hunnen. Octar, Mundzuk en Oebarsius waren zijn broers.

Na Charaton (412-425) heerste Rugula samen met zijn broer Octar over de Hunnen. Rugula over de Hunnen in het oosten, Octar over de Hunnen in het westen. Octar stierf in 430. In 432 verenigde Rugula alle Hunse stammen, maar kon niet lang werken aan zijn rijk. In 434 overleed hij en werd opgevolgd door zijn neven Attila en Bleda. Rua, de oom van Bleda en Atilla was een belangrijk familielid voor hen. Door Rua zijn Atilla en Bleda aan de macht gekomen.

Flavius Aetius de latere magister militum van het Romeinse leger groeide op als gijzelaar aan het hof van Uldin en Charaton en leerde Rugula goed kennen. Aëtius kreeg van de Hunnen in 425 voor de West Romeinse keizer Johannes een leger mee om het op te nemen tegen een Oost Romeins leger, dat door Theodosius II gestuurd werd om zijn neef Valentinianus III op de troon te krijgen. Het leger arriveerde te laat om Johannes bij te kunnen staan en Valentinianus werd de nieuwe West Romeinse keizer.