Hoofdmenu openen

Boktse Beemden

natuurgebied in Nederland

De Boktse Beemden is een natuurgebied dat zich bevindt ten oosten van de Eindhovense buurtschap Bocht. Het gebied heeft een oppervlakte van 40 ha en bestaat voor 75% uit open terrein en voor 25% uit opgaand struweel.

De Boktse Beemden bevinden zich in het dal van de Dommel en werd vroeger deels als hooiland gebruikt.

Het gebied is eigendom van de Gemeente Eindhoven.

De flora wordt sinds 1986 regelmatig geïnventariseerd. Van belang zijn onder meer de volgende plantensoorten: Bittere veldkers, wateraardbei, dotterbloem, holpijp, lange ereprijs, ruw walstro, schildereprijs, snavelzegge, waterkruiskruid, moerasbasterdwederik, en waterviolier. Daarnaast treden in kleinere aantallen op: paardenhaarzegge, rietorchis en grote ratelaar.

In 2013 werden enkele moerassprinkhanen gehoord en gezien.

Het gebied is toegankelijk voor het publiek, maar hier en daar drassig.

Externe bronBewerken

  • Ivo Raemakers, Vegetatiemonitoring Bokt 2012, uitgevoerd door bureau Ecologica in opdracht van de Gemeente Eindhoven.