Blauwhelm

Een blauwhelm is een lid van het burgerpersoneel of een militair die in een VN-vredesmacht dient. Blauwhelmen worden uitgezonden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als er internationaal een conflict dreigt uit te breken. Hun taak bestaat er vooral in toezicht te houden op een mogelijk staakt-het-vuren, te bemiddelen of de troepen te ontwapenen.

De blauwhelmen worden zo genoemd omdat ze blauwe helmen of baretten dragen. Sikhsoldaten dragen blauwe tulbanden.