Hoofdmenu openen
De Sint-Pieter, Paulus en Quirinuskathedraal in Malmedy.

Het bisdom Eupen-Malmedy is een voormalig Belgisch rooms-katholiek bisdom dat tussen 1920 en 1925 bestond en de huidige Oostkantons omvatte.

GeschiedenisBewerken

De Duitse kantons Eupen en Malmedy werden in 1920, conform het Verdrag van Versailles, ter compensatie van de geleden schade gedurende de Eerste Wereldoorlog, aan het Koninkrijk België toegevoegd.

Er waren verschillende problemen met de bevolking, die een soort identiteitscrisis meemaakte door nu plots deel uit te maken van een andere staat. Ook op kerkelijke vlak waren er problemen, daar de lokale clerus zich meer verbonden voelde met het Duitse aartsbisdom Keulen dan met het suffragane Franstalige bisdom Luik, dat afhing van het aartsbisdom Mechelen, het latere aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Toen de situatie escaleerde vroeg kardinaal Mercier, de primaat van België en aartsbisschop van Mechelen-Brussel, aan paus Benedictus XV om de oprichting van een suffragaan bisdom dat de nieuwe Belgische gebieden zou omvatten. De paus gaf hieraan gehoor en richtte op 30 juli 1920 het bisdom Eupen-Malmedy op met de publicatie van de pauselijke bul Ecclesiae Universae. Als bisschop werd Martin-Hubert Rutten, de toenmalige bisschop van Luik, aangeduid. Hij werd op 13 oktober 1920 officieel benoemd tot bisschop van Eupen-Malmedy. Daar hij ook bisschop van Luik was, bestuurde hij beide bisdommen in een personele unie. Als zetel van het bisdom werd de abdijkerk van Malmedy, de Sint-Pieter, Paulus en Quirinuskerk verheven tot kathedraal. Het kerkgebouw bleef de status van kathedraal behouden zelfs na de inlijving van het bisdom in het bisdom Luik op 15 april 1925 krachtens een nieuwe pauselijke bul.

Bisschop van Eupen-MalmedyBewerken

Monseigneur Martin-Hubert Rutten was de eerste en enige bisschop van Eupen-Malmedy en dit van 13 oktober 1920 tot 15 april 1925.

De mogelijkheid bestaat dat de paus beslist om de titulaire zetel van het bisdom Eupen-Malmedy te verlenen aan een titulair bisschop, net zoals dit eerder gebeurde bij de voormalige bisdommen Ieper en Tongeren.

ReferentiesBewerken

  • De Pooter, P. De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij, Larcier, pagina 240
  • Diocese of Liège op Catholic Hierarchy, met notities over naamveranderingen waaronder Eupen-Malmedy