Bifidcijfer

Het bifidcijfer is een van de klassieke handcijfers.

Bifid is een combinatie van substitutie met fractionering. Eerst creëren we een 5 X 5 matrix van letters, de rijen en kolommen genummerd van 1 tot 5. De matrix vullen we met het alfabet aan de hand van een sleutelwoord. In ons voorbeeld gebruiken we het sleutelwoord NACHTBOMMENWERPER.

 | 1 2 3 4 5
-+-----------
1| N A C H T
2| B O M E W
3| R P D F G
4| I J K L Q
5| S U V X YZ

Vervolgens lezen we voor elke letter de rij en kolom af en schrijven de getallen verticaal onder de klare tekst. Zo heeft de I de waarde 41, omdat zij in rij 4 en kolom 1 staat.

Klare tekst: D I T I S G E H E I M
       ---------------------
Rij    : 3 4 1 4 5 3 2 1 2 4 2
Kolom   : 3 1 5 1 1 5 4 4 4 1 3

Nu schrijven we de cijfers opnieuw, van links naar rechts en boven naar onder, in groepen van twee. Dan zetten we de nieuwe getallen terug om in letters.

34 14 53 21 24 23 15 11 54 44 13
F H V B E M T N X L C
De cijfertekst: FHVBE MTNXL C

Ontcijfering gebeurt door elke letter van de cijfertekst terug om te zetten in een getal aan de hand van de tabel. De getallenreeks wordt in twee verdeeld en de twee delen onder elkaar geschreven. Ten slotte zetten we elke verticale groep van twee getallen terug om in een letter, met behulp van de tabel.

Zie ookBewerken