Autoclave

Het Autoclave-, Autokey- of Autosleutelcijfer is een van de klassieke handcijfers.

Autoclave werd uitgevonden door Blaise de Vigenère en is een verbetering van het Vigenèrecijfer, uitgevonden door Giovanni Batista Belaso in 1553, maar genoemd naar Blaise de Vigenère.

Het is een polyalfabetische substitutie, het vervangen van letters aan de hand van verschillende alfabetische reeksen. Daarbij gebruiken we een tabel waarvan elk alfabet één letter verschoven is. Dit is dezelfde tabel als gebruikt bij het Vigenèrecijfer.

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
------------------------------------------------------
A| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B| B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C| C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D| D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E| E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F| F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G| G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H| H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I| I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J| J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K| K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L| L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M| M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N| N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O| O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P| P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q| Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R| R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S| S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T| T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U| U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V| V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W| W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X| X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y| Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z| Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Het sleutelwoord, of in dit geval beter de sleutelzin, is gevormd door een kort sleutelwoord, gevolgd door de klare tekst. Hierdoor vercijfert men, mits een kleine verschuiving, de klare tekst met zichzelf. In ons voorbeeld is het sleutelwoord ZODIAK.

Vervolgens zoekt men de elke klare letter op in het verticale alfabet en de letter van het sleutelwoord in het horizontale alfabet. De kruising van beiden is de resulterende codeletter. Zo kunnen we zien dat de kruising van D en Z in de tabel de letter C is.

Hierbij wordt de tekst zelf gebruikt om de tekst te vercijferen. De substitutietabel is dezelfde als bij het gewone Vigenèrecijfer.

Klare tekst : D I T I S Z E E R G E H E I M . . . .
Sleutelwoord: Z O D I A K D I T I S Z E E R G E H E I M....
              ---------------------------------------------
Cijfertekst : C W W Q S J H M K O W G I M D .....
De cijfertekst: CWWQS JHMKO WGIMD ..... .....

Om de tekst te kunnen ontcijferen dient men te beginnen met het korte sleutelwoord, om dan de ontcijferde tekst beetje bij beetje verder aan te vullen achter het sleutelwoord. Indien er één fout is bij het ontcijferen zal de rest van de vercijfering ook fout zijn.

De sterkte van dit cijfer ligt erin dat niet steeds opnieuw hetzelfde sleutelwoord gebruikt is, maar de steeds variërende klare tekst. Voor de cryptoanalyse van dit cijfer kunnen bepalen van sleutellengte en letterfrequenties hier niet toegepast worden zoals bij de gewone Vigenèrevercijfering.

Zie ookBewerken