Een Belgenmop is een mop waarin gespot wordt met Belgen, gewoonlijk door ze als dom, onnozel of onhandig af te schilderen. Zulke moppen worden in Nederland en in Frankrijk verteld. Veel Belgenmoppen hebben de vorm van een raadsel.

Grappen over buurlanden vertellen is overigens niet typisch voor het Nederlandstalige gebied: veel naties vertellen moppen over de bewoners van andere landen, meestal buurlanden, en niet zelden zijn het zelfs dezelfde moppen. Duitsers maken zich vrolijk over Oost-Friezen die dom zouden zijn, Engelsen doen dat over Ieren, Zwitsers over Oostenrijkers, Spanjaarden over Portugezen, Kroaten over Slovenen, Joegoslaven (toen Joegoslavië nog een land was) over Albanezen.

In België, vooral in Vlaanderen, vertelt men dikwijls ook moppen over de Nederlanders, waarin gespot wordt met hun zuinigheid. Zulke moppen worden in Nederland soms over de Schotten verteld.

Over het algemeen wordt aan Belgenmoppen weinig aanstoot genomen. Niettemin vindt men het in sommige gevallen nodig ze te censureren om de schijn van discriminatie te voorkomen. Zo treden in kinderbladen dikwijls oenen in deze moppen op.

In de Belgische media wordt het begrip Belgenmop soms gebruikt wanneer iets in het land slecht geregeld is, of bij onwerkelijke situaties (bijvoorbeeld ontstaan door de voor dit land typische wetgeving). Zo werd de eis dat de premier in bepaalde kwesties moest zwijgen om 'taalneutraal' (boven de gemeenschappen staand) te blijven, als 'Belgenmop' aangemerkt.[1] Ook een stroomuitval die het landelijke luchtverkeer platlegde[2] en een opeenstapeling van fouten bij de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Luik kregen deze diskwalificatie.[3]