Beenderen (product)

product

Onder beenderen verstaat men een bijproduct van slachterijen dat bestaat uit botten.
Destructiebedrijven verwerken beenderen tot beendermeel.

Dit product is de grondstof voor vele toepassingen, zoals:

  • Beenderlijm, voor onder meer boekbinderijen, papierproductie, en schoenindustrie
  • Gelatine, verkregen door hydrolyse van botten en slachtafval, onder meer voor voedingsmiddelen
  • Beendermeel, verkregen door vermaling van botten, voor diervoeding en als meststof
  • Dippelolie, verkregen door de droge distillatie van beenderen en slachtafval, voor smering van fijne mechanismen
  • Ammoniak, verkregen door de droge distillatie van beenderen en slachtafval
  • Beenzwart, verkregen door verkoling van beenderen, als kleurstof, en voor de raffinage van suiker (voorloper van norit)


Een bekende verwerker van beenderen in Nederland was de Lijm- en Gelatinefabriek te Delft. Daarnaast was er G.J. Krol & Co. te Zwolle en De Benenkluif te Utrecht. De lijm- en gelatinefabriek Trobas te Dongen is nog steeds actief.