Bauduin

Bauduin is een Nederlandse, van oorsprong Franse familie uit de Frans-Ardense stad Fumay-sur-Meuse waarvan een lid in begin 18e eeuw zich in Maastricht vestigde en die militairen, geestelijken en juristen voortbracht.

GeschiedenisBewerken

De bewezen stamreeks begint met Jean Bauduin wiens zoon Jean Dominique Bauduin (1677-1770) in 1714 burger van Maastricht werd. De familie kende later zowel protestante als katholieke takken.

De familie werd opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat in 1952.

Enkele telgenBewerken

Jean Dominique Bauduin (1677-1770), werd in 1714 burger van Maastricht, vestigde zich in het pand De Olifant in de Maastrichtse Stokstraat

 • Jean Bauduin (1710-1770), Maasschipper, burger van Roermond in 1748, zeepzieder
  • dr. Dominique Bauduin (1742-1795), geneesheer te Dordrecht
   • Franciscus Dominicus Andreas Bauduin (1785-1846), mede-oprichter IJzergieterij Penn & Bauduin te Dordrecht
    • prof. dr. Anthonius Franciscus Bauduin (1820-1885), dirigerend officier van gezondheid eerste klasse en hoogleraar genees- en heelkunde in Japan
    • Dominicus Franciscus Antonius Bauduin (1827-1909), president van de Rotterdamse Bank, president Hollandse Mij. van Landbouw
     • Jeanne Bauduin (1858-1914); trouwde in 1877 met Lodewijk Kamphuis Suermondt (1853-1885), secretaris Houtrakpolder; trouwde in 1889 met Willem Hendrik Piepers (1858-1935), luitenant-generaal titulair
     • Fritz Bauduin (1864-1943), viceadmiraal, adjudant-generaal en chef Militair huis van koningin Wilhelmina, ridder in de Militaire Willems-Orde; trouwde in 1918 met jkvr. Gertrude Susanne Six (1885-1968), hofdame van koningin Wilhelmina, lid van de familie Six
      • Hilda Bauduin (1898-1956); trouwde in 1919 met Anthony Willem de Josselin de Jong (1892-1973), kapitein Koninklijke Marechaussee; trouwde in 1926 met mr. Lodewijk Hendrik Jan Jacob Mazel (1897-1944), adjunct-secretaris-generaal en penningmeester van de Haagsche Academie voor Internationaal Recht
      • Constantina Elisabeth Bauduin (1900-1978); trouwde in 1935 met mr. Jacques Johan Sprenger van Eijk (1888-1952), adjunct-directeur Artillerie-Inrichtingen
      • Dominicus Constant Bauduin (1919-1942), luitenant-ter-zee, gesneuveld tijdens de slag in de Javazee
     • Nelly Bauduin (1866-1892); trouwde in 1889 met Oswald Lodewijk Gerhard Frederik Aberson (1859-1933), luitenant-generaal titulair
     • Marie Bauduin (1868-1927); trouwde in 1891 met Pera Karastojanovitch (1853-?), consul-generaal van Servië, Koninklijk Servisch kamerheer; trouwde in 1896 met Moritz Rudolf Ferdinand Heinrich von Hundelshausen (1856-1935), majoor
    • Albertus Johannes Bauduin (1829-1890), consul van Nederland in Japan, later secretaris van de Japanse Legatie te Den Haag
 • Arnold Bauduin (1716-?), burger (1757) en reder te Luik
  • Gilles Bauduin (1748-1830)
   • Dominique Willem Gilles Bauduin (1800-1876), lid gemeenteraad te Maastricht
    • ir. Willem Jozef Hubert Bauduin (1856-1928), directeur Gemeentebedrijven en lid gemeenteraad te Maastricht
    • prof. dr. Guilhelmus Augustus Hubert Bauduin (1860-1942), hoogleraar en president van het groot-seminarie te Roermond, vicarisgeneraal van het bisdom Roermond, huisprelaat van de Paus
 • Dominicus Leonardus Bauduin (1718-1809), wijnkoper te Maastricht
  • Mathias Bauduin (1773-1834), griffier vredegerecht te Maastricht
   • Dominicus Bauduin (1798-1874), griffier arrondissementsrechtbank te Maastricht
    • Petrus Christianus Hubertus Bauduin (1836-1910), kandidaat-notaris, lid gemeenteraad, wethouder en burgemeester van Maastricht
     • dr. Antoine Paul Dominique Bauduin (1866-1934), rechter arrondissementsrechtbank te Maastricht, later kantonrechter te Amsterdam
      • Dominique Chrétien Marie Bauduin (1892), consul-generaal der Nederlanden te Dusseldorp
     • Julius Josephus Adolphus Bauduin (1867-1938), notaris
      • Hendrika Maria Bauduin (1903-1991); trouwde in 1930 met prof. dr. Johannes Herman Frederik Umbgrove (1899-1954), hoogleraar Geologie Technische Hogeschool te Delft
     • George Joseph Dominique Bauduin (1871-1953), generaal-majoor Koninklijke Marechaussee
      • Anna Catharina Bauduin (1906-1988); trouwde in 1938 met Walraed Jozeph Frederik Maria baron van Hugenpoth tot Aerdt (1904-1990), burgemeester van Overasselt en Heumen, laatste lid van het adellijke geslacht Van Hugenpoth
     • Joannes Josephus Franciscus Bauduin (1875-1937), lid fa. Jos. Bauduin, vermicellifabrikanten
      • Edmond Victor Paul Chrétien Bauduin (1919), Directeur fa. Jos. Bauduin
      • Herbert Clément Gerard Bauduin (1920), Directeur fa. Jos. Bauduin
     • mr. Paul Marie Frans Bauduin (1878-1935), advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, later procureur-generaal bij de Raad van Justitie te Paramaribo
    • mr. Franciscus Hubertus Amédée Bauduin (1841-1877), griffier kantongerecht te Meerssen