Hoofdmenu openen
Sterftecijfer per 1000 inwoners (grafisch)

Het sterftecijfer (of de mortaliteit) is het aantal sterfgevallen in een bepaald jaar (of in een bepaalde periode, al of niet omgerekend per jaar) per 1000 mensen van een bepaalde groep, bijvoorbeeld de hele bevolking van een land, de mannen van een land, de vrouwen van een land, de mensen van een land van een bepaalde leeftijd, de mannen van een land van een bepaalde leeftijd, of de vrouwen van een land van een bepaalde leeftijd.

Het kan gaan om gerealiseerde sterftecijfers, maar ook om prognoses voor toekomstige jaren.

Als men eenvoudig spreekt over het sterftecijfer of het bruto sterftecijfer in een land bedoelt men het recente sterftecijfer voor de gehele bevolking van dat land.

Dit bruto sterftecijfer kan overigens een misleidende indruk geven. Bijvoorbeeld kan het aantal sterfgevallen per 1000 mensen hoger zijn voor ontwikkelde naties dan in minder ontwikkelde landen, ondanks dat de gezondheidsstandaard beter is in ontwikkelde landen. Dit komt doordat in ontwikkelde landen meer oudere mensen zijn, die in een bepaald jaar een hogere kans hebben om dood te gaan dan jongeren, zodat het totale sterftecijfer hoger kan zijn. Een vollediger beeld van mortaliteit wordt gegeven door een "sterftetafel" die afzonderlijke mortaliteit op elke leeftijd samenvat. Een sterftetafel is noodzakelijk om een goede raming van de levensverwachting te geven.

Om sterftecijfers in een ziekenhuizen te vergelijken is de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) ontwikkeld.

DetailsBewerken

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) definieert in het prognosemodel AG2018 de eenjarige sterftekans  , met   en   gehele getallen, als de kans dat iemand die op 1 januari van het jaar   leeft en op 1 januari van het jaar   geboren werd, op 1 januari van het jaar   gestorven zal zijn. Het gaat dus om de sterfte in jaar   van mensen die op 1 januari van dat jaar   jaar worden. Als   met 1000 wordt vermenigvuldigd krijgt men het verwachte aantal overledenen per 1000 mensen.

De force of mortality   is de limiet, als het tijdsinterval naar nul gaat, van de in een tijdsinterval stervende mensen als fractie van het aantal mensen aan het begin van het tijdsinterval, gedeeld door het tijdsinterval in jaren. Daarbij is   de continue tijd in jaren (op 1 januari gelijk aan het jaartal) en   de continue leeftijd. Deze   wordt in het model van AG per kalenderjaar constant verondersteld, en is dan binnen elk jaar de afnameconstante van de exponentiële afname van het aantal nog levenden. Er geldt dan voor gehele   en  :[1]

 

Hiermee kunnen de sterftekans in een jaar en de force of mortality (binnen het jaar constant verondersteld) dus in elkaar omgerekend worden. Bij een sterftekans van 0,1 is de force of mortality bijvoorbeeld 0,10536.

StatistiekenBewerken

Nederland in verhouding tot EuropaBewerken

Het sterftecijfer van Nederland is met 8,5 (2013) lager dan het gemiddelde sterftecijfer in de Europese landen. Gemiddeld stierven er in de Europese Unie 9,7 mensen per 1000 inwoners in 2008. In Bulgarije is het sterftecijfer met 14,3 (2013) het hoogst. In Ierland is het sterftecijfer het laagst met 6,4 (2013).

Sterftecijfers in NederlandBewerken

Uit de statistieken blijkt dat de meeste sterfgevallen plaatsvinden in de provincie Zeeland, met 9,6 personen per 1000 inwoners (2004, CBS Doodsoorzakenstatistiek). Zeeland heeft een hoog percentage 65-plussers.

De gemeente met het hoogste sterftecijfer is Warmond, met in de periode 2000-2004 21,5 mensen per 1000 inwoners.

Flevoland heeft het kleinste aantal sterfgevallen in Nederland. In 2004 stierven er 5,1 per 1000 inwoners. De gemeente Zeewolde heeft 3,3 sterfgevallen per 1000 inwoners en heeft daarmee het laagste gemeentelijke sterftecijfer van Nederland. Het lage sterftecijfer wordt veroorzaakt door een laag aandeel ouderen in Flevoland.

ZuigelingensterfteBewerken

Het zuigelingensterftecijfer is het jaarlijkse aantal sterfgevallen van kinderen jonger dan één jaar oud per duizend levendgeborenen.

De tien landen met het hoogste zuigelingensterftecijfer zijn[2]:

Land Zuigelingensterftecijfer
Angola 196
Afghanistan 166
Sierra Leone 145
Mozambique 137
Liberia 131
Niger 123
Somalië 119
Mali 118
Tadzjikistan 112
Guinee-Bissau 109

Bron: World Factbook 2004 (CIA).

Verschil sterftecijfer tussen man en vrouwBewerken

Gemiddeld is de totale sterfte onder mannen ongeveer anderhalf keer zo hoog als onder vrouwen. Uiteraard zijn er verschillen per land.

In Polen is bijvoorbeeld het sterftecijfer onder mannen 12,2 per 1000 inwoners terwijl onder vrouwen het sterftecijfer 6,8 per 1000 is.

In Nederland is dat 8,8 en 5,6 per 1000 voor mannen en vrouwen respectievelijk.

In de EU mag dit verschil geen rol spelen bij pensioenpremies en -uitkeringen. Vanaf eind 2012 ook niet bij premies en uitkeringen van overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrenten.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken