Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam

organisatie uit Nederland
(Doorverwezen vanaf BOOR)

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, kortweg het BOOR, is de oudste gemeentelijk archeologische dienst van Nederland, opgericht in 1960. De archeologen in de gemeente Rotterdam dragen zorg voor het bodemarchief van de stad. Zij doen archeologisch onderzoek (opgravingen), maar ook vooronderzoek in de vorm van grondboringen, proefsleuven en bureaustudies. Daarnaast treedt het BOOR op als adviseur voor een aantal gemeenten in de regio rondom de stad.

Directeur C. Hoek van BOOR met oudheidkundige vondsten in 1978

Behalve de belangenbehartiging van het archeologisch erfgoed rekent het BOOR ook documentatie en educatie van het publiek tot zijn taken. Dit realiseert het BOOR door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, open dagen op opgravingen, het plaatsen van informatie op bouwschuttingen en het uitbrengen van een nieuwsbrief en andere publicaties. In 2010 verscheen het publieksboek Ontdekt! Vijftig jaar archeologie in Rotterdam en omgeving.

Donken in de ondergrond Bewerken

In de ondergrond van de gemeente Rotterdam liggen een aantal donken of rivierduinen, onder meer onder het Centraal Station. Bij onderzoek voorafgaand aan de aanleg van de RandstadRail werd een deel van de donk onderzocht. Er werden onder meer een stukje touw (mogelijk deel van een visnet), houtskoolresten, visgraten en botanische resten zoals pitten, zaden en noten opgeboord. Het houtskool werd met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 5500 v.Chr. De onderzochte visresten kwamen stuk voor stuk van zoetwatervissen, onder meer paling, snoek, steur, baars en zalm. Zelfs kon een prehistorische kreek die langs de donk stroomde in kaart worden gebracht. De oudste aanwijzingen voor de aanwezigheid van mensen in het gebied van de huidige gemeente dateren uit de Midden-Steentijd, circa 7000 v.Chr. Deze laag ligt op 15 tot 20 m onder het niveau van het huidige maaiveld. Ook in de grond onder Rotterdam Airport, Hillegersberg, IJsselmonde en pal west van De Kuip in Feijenoord zijn eertijds bewoonde donken gevonden. Ze liggen in een oost-westelijke richting.

In 2008 werd onderzoek gedaan voorafgaand aan de bouw van de tramremise Beverwaard. Bij deze opgraving van een deel van de top van een donk werden er onder andere drie crematiegraven gevonden. Na analyse van de crematieresten is gebleken dat deze graven met een datering van ongeveer 9000 jaar de oudste menselijke graven van Nederland zijn.[1]