BEACOPP

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

BEACOPP is een combinatiechemotherapie die wordt gebruikt bij de eerstelijnsbehandeling (en soms tweedelijnsbehandeling) van de ziekte van Hodgkin. De naam is een afkorting van de geneesmiddelen (cytostatica) die onderdeel zijn van het therapieschema.

Het schema is ontwikkeld door de German Hodgkin Study Group en is in Duitsland de vervanger van MOPP en het oudere COPP-schema. In Nederland en België wordt voornamelijk ABVD toegepast als eerstelijnsbehandeling, BEACOPP wordt in deze landen alleen bij uitzondering toegepast (soms in combinatie met ABVD).

BEACOPP-escalated is de zwaardere variant van het schema. De dosis van enkele geneesmiddelen is hierbij hoger.

Geneesmiddel BEACOPP-baseline BEACOPP-escalated Toepassing Toediening
Bleomycine 10 mg/m² 10 mg/m² intraveneus Dag 8
Etoposide 100 mg/m² 200 mg/m² intraveneus Dag 1–3
Adriamycine (doxorubicine) 25 mg/m² 35 mg/m² intraveneus Dag 1
Cyclofosfamide 650 mg/m² 1250 mg/m² intraveneus Dag 1
Oncovin (Vincristine) 1.4 mg/m² (max 2 mg) 1.4 mg/m² (max 2 mg) intraveneus Dag 8
Procarbazine 100 mg/m² 100 mg/m² oraal Dag 1–7
Prednison 40 mg/m² 40 mg/m² oraal Dag 1–14

BEACOPP wordt toegediend in cycli van 21 dagen. Het schema wordt op dag 22 herhaald. Voorafgaand aan iedere cyclus controleert de arts het bloedbeeld van de patiënt.

Tijdens de behandeling loopt de patiënt een hogere kans op infecties en acute bijwerkingen van de cytostatica dan bijvoorbeeld bij ABVD het geval is.

BijwerkingenBewerken

Zie ookBewerken