Autonomisme (bestuurlijk)

bestuurlijk

Autonomisme is het streven naar zelfbestuur of autonomie binnen een bepaalde staat/staatsverband zonder naar afscheiding te streven.

Het kan voortkomen uit:

De oplossing van het probleem wordt gevonden in:

Soms zoekt een autonome beweging bescherming van een buitenlandse mogendheid, een vijandelijke staat van de staat waarin men leeft, en wordt een protectoraat of zelfs gewoonweg ingelijfd.

Autonomisme is meestal een vreedzaam streven maar kan gepaard gaan met geweld.