Atoom (logica)

logica

Een atoom of atomaire formule in de logica is een logische formule die niet is opgebouwd uit subformules en dus ook geen logische operatoren bevat. Vaak worden atomen in de propositielogica aangeduid met en of met en . Een voorbeeld van een atoom in de propositielogica is:

De volgende formule uit de propositielogica is geen atoom, want hij is opgebouwd uit atomen en en de logische operatoren (desda) en (negatie):

In de predicatenlogica zien atomen er iets complexer uit. Hier bestaat een atomaire formule uit een predicaatletter, meestal geschreven met een hoofdletter, en bijbehorende termen. Een voorbeeld hiervan is:

Zie ookBewerken