Logische negatie of ontkenning is een bewerking in de natuurlijke talen, logica en wiskunde die de waarheidswaarde van een propositie verandert van waar in onwaar en andersom van onwaar in waar.

Als bijvoorbeeld stelt: Vandaag is het zaterdag, dan is de negatie : Vandaag is het niet zaterdag.

De negatie is in de klassieke logica een eenplaatsige booleaanse operator die de waarheidswaarde van een propositie omkeert. De waarheidstabel van de negatie is als volgt:

P ¬ P
onwaar waar
waar onwaar

De negatie van de propositie   kan op allerlei manieren worden geschreven:

  •  , de   met een streepje erboven
  •  
  •  
  • niet  
  •  
  •  

Deze zijn te lezen als: Het is niet het geval dat  .

Een dubbele negatie is in de klassieke logica gelijk aan een bevestiging, dus kan de dubbele negatie in de propositie   worden weggehaald en eenvoudiger worden geschreven als  . De proposities   en   zijn logisch equivalent. De implicatie   volgt uit de eliminatie van de dubbele negatie.

De negatie kan in andere logische bewerkingen worden gedefinieerd. Zo kan   worden gedefinieerd als  , waarin de   de logische implicatie is en   onwaar. Andersom kan   worden gedefinieerd als   voor iedere propositie  , waarbij   de logische conjunctie is. Dit geldt zowel in de klassieke als in de intuïtionistische logic. In de klassieke logica geldt bovendien dat   gedefinieerd kan worden als  , waarin   de logische disjunctie is.

In de intuïtionistische logica is   een zwakkere uitspraak dan  . Hoe dan ook zijn   en   logisch equivalent.

Distributiviteit

bewerken

De wetten van De Morgan verdelen de negatie distributief over de logische conjunctie en disjunctie.

 
 

Overige

bewerken