Assessor (functie)

ondersteunende functie

De functie van assessor kan meerdere betekenissen hebben. Het betekent in het Latijn een 'bijzitter', een helper.

Nederland bewerken

  • Binnen een studentenvereniging heeft de assessor geen vastliggende taak, maar treedt op als assistent van de voorzitter. Verder moet een universitaire faculteit die geleid wordt door een meerkoppig bestuur, altijd een student-lid hebben. Deze student heeft dan de functie van (student-)assessor.
  • In de protestantse kerken in Nederland behoort de assessor tot het dagelijks bestuur van de kerkenraad en functioneert als praeses secundus, oftewel tweede voorzitter.
  • Tot 1851 werden de wethouders in de gemeenten, die niet vanouds stadsrechten hadden, aangeduid als assessor. Tot in de 21e eeuw wordt de term assessor in Nederland ook gebruikt om een algemeen bestuurslid aan te duiden. Tevens was het destijds de benaming van een hulp van de voorzitter en een lid van de rechtbank.[1]

België bewerken

Andere landen bewerken

In andere landen heeft de term 'assessor' ook meestal de betekenis van iemand met een ondersteunende bestuursfunctie, op een rechtbank, op een universiteit of bij een overheidsdienst.