Artsenproces

Het Artsenproces (officieel: Verenigde Staten van Amerika vs. Karl Brandt, et al.) was het eerste van twaalf processen die de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg (deels ook in Frankfurt am Main) tegen verdachten van oorlogsmisdaden voerden. Deze processen werden - in tegenstelling tot het bekendere Proces van Neurenberg waar nazikopstukken werden berecht - niet voor een internationaal tribunaal gehouden maar voor Amerikaanse militaire rechtbanken. De twaalf processen vonden wel in dezelfde ruimte plaats.

Karl Brandt hoort zijn vonnis aan.

De 23 aangeklaagden in het Artsenproces waren bijna allemaal arts en werden onder meer beschuldigd betrokken te zijn geweest bij medische experimenten op gevangenen. De officiële aanklacht was op 25 oktober 1946 en het proces duurde van 9 december van dat jaar tot 20 augustus 1947. Van de 23 verdachten werden er zeven volledig vrijgesproken, zeven anderen kregen de doodstraf en de rest kreeg gevangenisstraf variërend van tien jaar tot levenslang.

AanklachtBewerken

Bij het artsenproces waren er vier aanklachten:

I Samenzwering om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te plegen als beschreven in aanklacht II en III
II Oorlogsmisdaden: het uitvoeren van medische experimenten op krijgsgevangenen en burgers van bezette gebieden zonder dat het slachtoffer hier toestemming voor had gegeven, alsmede deelname aan de massamoord op gevangenen in concentratiekampen.
III Misdaden tegen de menselijkheid: het plegen van de bij II beschreven misdaden op Duitse burgers
IV Lidmaatschap van een criminele organisatie, de SS

De SS was bij het eerdere Proces van Neurenberg tot een criminele organisatie verklaard. Alle verdachten verklaarden "niet schuldig" te zijn. De rechters verwierpen grotendeels aanklacht 1, omdat deze buiten hun bevoegdheden viel.

AangeklaagdenBewerken

Aangeklaagde Foto Rang Functie Schuldig aan aanklachten Oordeel
Viktor Brack   SS-Oberführer Hoofd van de Hauptamt II in het Kanselarij van de Führer II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Karl Brandt   SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Rijkscommissaris voor de gezondheid en gezondheidszorg, Generalkommissar voor "Kampfstofffragen" (chemische wapens), Euthanasiebevollmächtigter, lijfarts van Adolf Hitler II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Rudolf Brandt   SS-Standartenführer Persoonlijk assistent van Heinrich Himmler en een leidinggevende functie in het ministerie van Binnenlandse Zaken II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Karl Gebhardt   SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS persoonlijk arts van Himmler, Hoofd van de SS artsen en Hoofd van het Duitse Rode Kruis II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Waldemar Hoven   SS-Hauptsturmführer hoofdarts in het concentratiekamp Buchenwald II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Joachim Mrugowsky   SS-Oberführer Oberster Hygieniker, Reichsarzt SS und Polizei, Chef des Hygienischen Institutes der Waffen-SS II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Wolfram Sievers   SS-Standartenführer directeur van het Institut für Wehrwissenschaftliche Zweckforschung II, III, IV Doodstraf – uitgevoerd op 2 juni 1948
Fritz Fischer   SS-Sturmbannführer bij de Waffen-SS assistent van de eveneens aangeklaagde Karl Gebhardt II, III, IV Levenslange gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 10 jaar
op 1 april 1954 vroegtijdig vrijgelaten
Karl Genzken   SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Hoofd van de Medische afdeling van de Waffen-SS II, III, IV Levenslange gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 20 jaar
op 1 april 1954 vroegtijdig vrijgelaten
Siegfried Handloser   Generaloberstabsarzt Hoofd van de Medische Dienst van de Wehrmacht, Medisch inspecteur van het leger II, III Levenslange gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 20 jaar
in december 1953 om gezondheidsredenen vroegtijdig vrijgelaten
Gerhard Rose   Generalarzt bij de Luftwaffe Vicepresident en hoofd van de afdeling voor tropische geneeskunde, hoogleraar aan het Robert Koch Instituut II, III Levenslange gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 15 jaar
op 3 juni 1955 vroegtijdig vrijgelaten
Oskar Schröder   Generaloberstabsarzt Inspekteur des Luftwaffe-Sanitätswesens en Chef des Sanitätswesens der Luftwaffe II, III Levenslange gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 15 jaar
op 1 april 1954 vroegtijdig vrijgelaten
Hermann Becker-Freyseng   Stabsarzt der Luftwaffe Referent für Luftfahrmedizin beim Sanitätsinspekteur der Luftwaffe, Abteilungsleiter Luftfahrtmedizinisches Institut II, III 20 jaar gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 10 jaar
op 20 november 1952 vroegtijdig vrijgelaten
Herta Oberheuser   Arts in het concentratiekamp Ravensbrück, assistente van mede-aangeklaagde Karl Gebhardt II, III 20 jaar gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 10 jaar
op 4 april 1952 vroegtijdig vrijgelaten
Wilhelm Beiglböck   adviserend arts bij de Luftwaffe Hoofdarts aan de universiteitskliniek van Wenen II, III 15 jaar gevangenisstraf
op 31 januari 1951 omgezet in 10 jaar
op 15 december 1951 vroegtijdig vrijgelaten
Helmut Poppendick   SS-Obersturmführer Chef des Persönlichen Stabes des Reichsarztes SS und Polizei IV 10 jaar gevangenisstraf
op 31 januari 1951 vroegtijdig vrijgelaten
Kurt Blome   Generalartzt plaatsvervanger van Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti, plaatsvervangend hoofd van de Reichsärztekammer Vrijspraak
Adolf Pokorny   Sanitätsoffizier arts, gespecialiseerd in huid- en geslachtsziektes Vrijspraak
Paul Rostock   Generalarzt der Reserve chirurg in Berlijn, adviseur van het leger, Amtschef der Dienststelle Medizinische Wissenschaft und Forschung onder Karl Brandt Vrijspraak
Konrad Schäfer   Unterarzt der Luftwaffe Assistent-arts bij het chemotherapeutisches laboratium Schering AG, instituut voor luchtvaartgeneeskunde, Berlin Vrijspraak
Siegfried Ruff   Hauptmann-vlieger directeur van Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt Vrijspraak
Georg Weltz   Oberfeldarzt Chef van het Instituuts voor luchtvaartmedicijnen in München Vrijspraak
Wolfgang Romberg   arts bij de Medische Dienst van de Luchtmacht Vrijspraak

In zijn algemeenheid kregen de personen van wie bewezen was dat ze lid waren van een criminele organisatie zoals gedefinieerd door het Internationale Militaire Tribunaal de doodstraf, en de anderen gevangenisstraf.

Uitvoering straffenBewerken

De zeven personen die de doodstraf kregen, werden op 2 juni 1948 opgehangen in de Landsberg-gevangenis in Beieren.

In 1951 werd een groot aantal straffen omgezet in lichtere straffen.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

LiteratuurBewerken

  • Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben und kommentiert von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke (1948, 1960).