Artiest

persoon werkzaam in de podiumkunsten, zoals muziek, theater en dans

Een artiest is iemand die zijn of haar artistieke begaafdheid gebruikt om in het openbaar op te treden of zijn of haar kunsten te vertonen. Het kan een podiumkunstenaar zijn. Artiest is een ruim begrip, het omvat uitvoerende muzikanten of musici en vocalisten van allerlei genres, toneelspelers, kleinkunstenaars, acteurs, komedianten, stand-upcomedians, dansers, goochelaars en illusionisten.[1]

Ilse DeLange, zangeres

De benaming kan ook afhangen van de locatie, dit is het geval bij straatartiesten en circusartiesten.

Een artiest kan ook enkel een scheppend kunstenaar zijn, die niet zelf optreedt. Een componist kan zijn compositie door iemand anders laten zingen of musiceren, de schrijver van een toneelstuk laat acteurs zijn tekst opvoeren.

Men kan tegelijk scheppend en uitvoerend artiest zijn, waarbij het creëren en uitvoeren door dezelfde persoon of personen gebeurt. [2]

Vaak heeft een artiest een specifieke vorm van kunstonderwijs gevolgd, maar kan ook autodidact zijn.

Bekend artiest worden en dit als zelfstandig hoofdberoep kunnen uitoefenen lukt niet voor iedereen. Talent, maar ook geluk en door de juiste personen op het juiste moment ontdekt worden spelen een rol. Vaak wordt samengewerkt met een artiestenbureau of management dat contracten, financiën en optredens regelt.

De term wordt in het alledaags Nederlands ook wel gebruikt voor kunstenaars, beoefenaars van de beeldende kunst maar dat is een anglicisme, vanuit verwarring met het Engelse begrip artist dat een veel algemenere betekenis heeft.

Sommige bekende muziek- en theaterartiesten presenteren ook een of meer televisieprogramma's, al dan niet eenmalig of tijdelijk.

Vaak kiest een artiest een pseudoniem als artiestennaam.

Iemand die zeer bekwaam is in een bepaald vakgebied wordt soms ook een artiest genoemd.

Zie ook bewerken