Artiest

persoon werkzaam in de podiumkunsten, zoals muziek, theater en dans

Een artiest of podiumkunstenaar is iemand die zijn of haar begaafdheid gebruikt om in persoon in het openbaar op te treden; daaronder kunnen worden begrepen uitvoerende musici en vocalisten van de lichtere genres, toneelspelers, kleinkunstenaars, acteurs, komedianten, goochelaars en illusionisten.

Ilse DeLange, zangeres

De term wordt in het alledaags Nederlands ook wel gebruikt voor kunstenaars, beoefenaars van de beeldende kunst maar dat is een anglicisme, vanuit verwarring met het Engelse begrip artist dat een veel algemenere betekenis heeft.

Veel muziek- en theaterartiesten presenteren ook een of meer televisieprogramma's, al dan niet eenmalig of tijdelijk.

Zie ookBewerken