Hoofdmenu openen

De apsidenlijn of de lange as is de lijn in de elliptische baan van een hemellichaam die apofocus en perifocus met elkaar verbindt.

De lijn gaat steeds door de beide brandpunten en dus ook door het hemellichaam waar de baan om ligt.

Als gemiddelde afstand tussen twee hemellichamen wordt meestal de halve lange as opgegeven.