Angiotensine II-receptorantagonisten

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Angiotensine II-receptorantagonisten[1] (AIIRA's) zijn medicijnen die worden voorgeschreven bij hartfalen (ejectiefractie < 40%), bij hoge bloeddruk, onder andere als gevolg van nieraandoeningen, en bij migraine.[2] Zij vormen een alternatief voor ACE-remmers indien een patiënt deze niet verdraagt vanwege de bijwerking van kriebelhoest.

Ze blokkeren de werking van angiotensine II. Andere namen van AIIRA's zijn angiotensine-receptorblokkers (ARB's), sartanen en AT1-receptorantagonisten. Deze laatste term verwijst naar angiotensine-II-receptortype 1 (AT1), de voornaamste doelreceptor van AIIRA's. Angiotensine is een stof met een krachtige vaatvernauwende werking die gevormd wordt in de nieren (zie RAAS-systeem). Een AIIRA zorgt ervoor dat angiotensine niet via de receptor zijn werking kan uitoefenen. Het gevolg is dat de druk in de bloedvaten vermindert en een verbetering van de werking van het hart optreedt, doordat het hart tegen een lagere weerstand hoeft in te pompen.

Bijwerkingen:

  • Lage bloeddruk / duizeligheid
  • Huiduitslag / jeuk
  • Kriebelhoest (zeldzamer dan bij ACE-remmers)
  • Nierfunctiestoornissen

Voorbeelden van deze medicijnen: