Amendement

wijziging gemaakt of voorgesteld aan een wet of motie die toevoegt, verandert, vervangt of verwijdert

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document.

In het Belgisch staatsrecht is een amendement een wijziging op een wetsontwerp, een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie.

In het Nederlands staatsrecht is een amendement een wijziging van een wetsontwerp door de Tweede Kamer, die sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement heeft. Voor die tijd kon de Tweede Kamer alleen "ja" of "nee" zeggen op een wetsvoorstel, maar ze konden er geen veranderingen in aanbrengen. Nadat de Tweede Kamer over de amendementen heeft gestemd, volgt de stemming over het eventueel gewijzigde wetsontwerp. Een amendement moet worden onderscheiden van een Wijzigingswets (latere wijziging van een aangenomen wet). Een amendement wijzigt een voorstel van wet, een Wijzigingswet is een (voorstel van) wet om een reeds bestaande wet te wijzigen. Amendementen en nog niet in werking getreden wetswijzigingen zijn niet afzonderlijk zichtbaar in de geldende versie (wel inzichtelijk via overheid.nl).

De grondwet van de Verenigde Staten bevat 27 amendementen (amendments), dit zijn aanhangels die later zijn toegevoegd. Deze zijn dus expliciet zichtbaar. Er wordt vaak aan gerefereerd met het rangnummer, zoals het vijfde amendement.

Zie ook bewerken

Externe link bewerken