Algemene taalkunde

deeltak van taalkunde gericht op systematische eigenschappen van natuurlijke talen

De algemene taalkunde is het deelgebied van de taalkunde dat zich voornamelijk bezighoudt met het bestuderen van de systematische eigenschappen van natuurlijke talen voor zover deze dienen tot communicatie. Centraal staan zaken fonologie, morfologie en syntaxis; het historisch en synchroon vergelijken van talen en taalfamilies valt niet onder de algemene taalkunde.

Vragen die in de algemene taalkunde aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe is taal opgebouwd?
  • Wat hebben de vorm en functie van woorden met elkaar gemeen?
  • Hoe wordt taal gebruikt?
  • Hoe vindt taalverwerving en eventuele tweedetaalverwerving plaats?
  • Hoe en wanneer ontstaat een taal, waarom en wanneer sterft een taal uit?

Deelgebieden

bewerken

Binnen de algemene taalkunde worden als subdisciplines onderscheiden:

Binnen het grotere gebied van de taalkunde wordt de algemene taalkunde onderscheiden de vergelijkende taalkunde en de historische taalkunde. Binnen de algemene taalkunde worden ook wel de theoretische taalkunde en de toegepaste taalkunde als subdisciplines onderscheiden.

Zie ook

bewerken