Hoofdmenu openen

Algemene Senaten Vergadering

Overkoepelende organisatie van Nederlandse studentencorpora
Menukaart van ASV Senatendiner 1894

De Algemene Senaten Vergadering (ASV) is de vergadering van het Collegium en de Senaten van de elkaar op voet van gelijkheid erkennende studentencorpora in Nederland. De ASV is het oudste Nederlandse overkoepelende studentenverbond. De ASV stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten corpora.

Al sinds 1815 zijn er bevriende contacten tussen onder andere de Senaat van het Groningsch studentencorps en de reeds bestaande groensenaten destijds verenigd in het Collegium Omnium te Leiden en de senaat van Utrecht. Daar komen later (in de periode 1860-1870) de senaten te Amsterdam en Delft bij. Eind negentiende eeuw worden deze contacten geformaliseerd en in 1892 komen de senaten van de toen elkaar erkennende corpora voor het eerst georganiseerd bij elkaar op initiatief van het Utrechtsch Studenten Corps. Leiden dat zichzelf ook toen al als praesidium der universiteiten en dus der Nederlandse studenten zag, weigerde hieraan echter deel te nemen omdat - mocht er al zulk een bijeenkomst zijn dan zou deze door Leiden samengeroepen én voorgezeten moeten worden. Als het Amsterdamsch Studenten Corps in 1913 weer terugkeert tot de kring der erkende corpora is het op instigatie van het Leidsch Studenten Corps dat de Algemene Senaten Vergadering officieel werd opgericht.

In 1946 werd het Wageningsch Studenten Corps erkend en toegelaten. Ten slotte werd het RSC in 1953 erkend en toegelaten tot de ASV. In 1972 fuseerde de ASV met de BVSV.

Het dagelijks bestuur van de ASV wordt sinds de officiële oprichting gevoerd door het Leidse Collegium en de praeses collegii treedt op als praeses van de ASV.

De ASV bestaat thans uit de volgende studentencorpora in die volgorde:

Studentencorps: Opgericht in:
Leidse Studenten Vereniging Minerva 1839
Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit 1815
Utrechtsch Studenten Corps 1816
Delftsch Studenten Corps 1848
Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging 1851
Wageningse Studenten Vereniging Ceres 1878
Rotterdamsch Studenten Corps 1913
Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht 1899
Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging 1916

Externe linksBewerken