Afscheiding

term

Afscheiding betekent volgens de definitie wat afgescheiden wordt, wat uiteen gaat. De term is zeer algemeen en kan betrekking hebben op gebieden en stoffen die van elkaar gescheiden worden, maar ook op politieke, religieuze, economische en andere (deel)organisaties die uit elkaar gaan.

ScheikundeBewerken

In de scheikunde is het scheiden van stoffen voorwerp van onderzoek. Daarbij hanteert men verschillende scheidingsmethoden:

FysiologieBewerken

Ruimtelijke afscheidingBewerken

Organisationele, politieke en religieuze afscheidingBewerken

Zie ookBewerken