Secretie

gecontroleerde afgifte van een stof door een cel of een weefsel

Secretie (uit het Latijn, 'secerneren' betekent afzonderen) is het afscheiden van lichaamsvocht.

Hieronder valt:

Zie ookBewerken