Secretie

biologisch proces

Secretie (uit het Latijn, secerneren betekent afzonderen) is het afscheiden van lichaamsvocht.

Hieronder valt:

Zie ookBewerken