Affakkelen

Affakkelen is het verbranden van de bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage vrijkomende gassen, hoofdzakelijk methaan, ethaan en propaan.

Gasfakkels in de Sabah Oil and Gas Terminal
Het fakkellicht van de BASF-stoomkraker in Ludwigshafen is vanaf meer dan 20 km te zien.

Deze zogenoemde "dry gases" kunnen worden hergebruikt als raffinage-brandstof ("refinery fuel"), maar bij een teveel aan gas en bij een overschot op de markt kan een raffinaderij of boorplatform besluiten het gas ter plekke te verbranden. Dit veroorzaakt grote vlammen ("flares") die soms te zien zijn bij raffinaderijen.

Affakkelen is in Europa zonder vergunning verboden vanwege de luchtverontreiniging die het met zich meebrengt. Soms is het echter te gevaarlijk of onpraktisch om het vrijgekomen gas op een andere manier te verwijderen (en is er kans op een blow-out) en wordt er toch gas afgefakkeld.

In 2007 werd wereldwijd nog 150 miljard kubieke meter gas afgefakkeld. Dit komt overeen met 30 procent van het totale jaarlijkse gasverbruik van de Europese Unie.