Adrienne d'Aulnis de Bourouill

Nederlandse jurist, pleitbezorger voor een zorgvuldige dood

Hester Adrienne Henriëtte barones d'Aulnis de Bourouill (Den Haag, 3 september 1920 – aldaar, 29 december 1996) was een Nederlands juriste die zich met name met medisch-ethische vraagstukken bezighield.

Adrienne van Till-d'Aulnis de Bourouill (1970)

Biografie bewerken

D'Aulnis was een lid van het geslacht D'Aulnis de Bourouill en een dochter van ir. George baron d'Aulnis de Bourouill (1888-1927) en van Arnolda Johanna Paulina Herten (1885-1949). Ze trouwde in 1943 met Jacobus Catharinus Comelis baron van Till (1900-1977), lid van de familie Van Till, met wie ze drie kinderen kreeg.

Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Toen de universiteit door de Duitse bezetter gesloten werd, maakte ze haar studie in Amsterdam af. Op 18 december 1970 promoveerde D'Aulnis aan de Leidse universiteit op het onderwerp Medisch-juridische aspecten van het einde van het menselijk leven.

H.A.H. van Till-d'Aulnis de Bourouill, de naam waaronder zij publiceerde, is vooral als gezondheidsjuriste bekend geworden in het medisch-ethische discours over abortus en euthanasie. Ze was adviseur van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis. In 1972 was zij medeoprichter van de Nederlandse Stichting Vrijwillige Euthanasie (NVVE) (voorloper van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) en was daar secretaris van tot 1985, toen de stichting werd opgeheven. In het euthanasiedebat werd met name haar definiëring van verschillende begrippen (en stadia) overgenomen, zoals die nog eens zijn samengevat in haar publicatie uit 1984. Voor haar bijdragen werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Adrienne van Till-d'Aulnis de Bourouill overleed in 1996 op 76-jarige leeftijd aan een hartkwaal.[1]

Bibliografie bewerken

  • Medisch-juridische aspecten van het einde van het menselijk leven. Deventer, Kluwer, 1970. ISBN 90-268-0478-4 (proefschrift).
  • Vrije abortus nu reeds mogelijk? Wat is menselijk leven in de zin van het strafrecht? Wanneer begint het? Waarom juist dan? Deventer, Kluwer, 1972. ISBN 90-268-0604-3
  • 'Rechtsbescherming van menselijk leven (Jus constituendum)', in: Nederlands Juristenblad (1973) 19, p. 565-585.
  • 'Abortus en actieve euthanasie', in: Nederlands Juristenblad (1975) 16, p. 505-514.
  • 'Doodsdiagnostiek ten aanzien van irreversibel comateuze beademde patiënten; enkele conclusies uit een literatuuronderzoek, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1975) 12, p 453-464.
  • 'Diagnosis of death in comatose patients under resuscitation treatment. A critical review of the Harvard report', in: American Journal of Law & Medicine (1976) 2, p. 1–40.
  • 'Euthanasie in veelvoud', in: Intermediair. Informatie voor leidinggevende functionarissen 14 (1978) 45, p. 25.
  • 'Over 'indirecte' euthanasie', in: Ars aequi. Juridisch studentenblad. Onder auspiciën van de Vereniging van Juridische Faculteiten in Nederland 35 (1986) 2, p. 148.
  • Doodgaan, wat is dat? Hartdood, klinisch dood, schijndood, hersendood. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1984. ISBN 90-313-0681-9