De acryloylgroep is een functionele groep in de organische chemie, afgeleid van acrylzuur en de daaraan verwante acrylaten. Het duidt op een groep van verbindingen die een H2C=CH-C(=O)-gedeelte bezitten, hetgeen in wezen een acylgroep is die afgeleid is van acrylzuur. De officiële IUPAC-benaming van de functionele groep is prop-2-enoylgroep. De functionele groep wordt soms ook (maar minder correct) de acrylgroep genoemd.

Structuurformules van de acryloylgroep.

Verbindingen met een dergelijke groep in hun structuur zijn typische alfa,bèta-onverzadigde carbonylverbindingen. Zij kunnen een aantal zeer specifieke reacties ondergaan, zoals nucleofiele geconjugeerde additie, elektrofiele additie van waterstofhalogeniden, de Baylis-Hillman-reactie en de Michael-additie.

Zie ook Bewerken