Hoofdmenu openen
Het AZ Sint-Lucas

Het AZ Sint-Lucas is een algemeen katholiek ziekenhuis in de Belgische stad Brugge, gelegen in de wijk Steenbrugge in de deelgemeente Assebroek. Het is met 419 erkende bedden en 1.099 personeelsleden in 2018 het tweede grootste ziekenhuis van de stad, na het AZ Sint-Jan. Het is een middelgroot ziekenhuis in België, met een omzet in 2018 van 140 miljoen euro. Het ziekenhuis is met een eigen vermogen van 45% van het balanstotaal en een winstmarge van gemiddels 2,1% in de periode 2014-2018 en 4,4% winst in 2018 structureel gezond.

KatholiekBewerken

Het was in 1960 - onder impuls van Mgr. Emiel-Jozef De Smedt - dat besloten werd in Assebroek een ziekenhuis op te richten op basis van de katholieke levensvisie. De opdracht ging naar de Congregatie van de Zusters van de H. Jozef en als naam werd gekozen voor Sint-Lucas, de patroonheilige van de artsen. De bouwfase zelf duurde van 1962 tot 1965, het jaar van de opening met 175 bedden.

GroeiBewerken

Tot op heden kende het AZ Sint-Lucas een enorme expansie en kwamen er uitbreidingen met tal van nieuwe diensten: een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie, een palliatieve dienst, een slaapkliniek, een heelkundig dagziekenhuis, een borstkliniek, een multidisciplinair pijnteam, een MR- en CT-scanner, een vernieuwde afdeling neonatologie, een prostaatcentrum en bekkenbodemkliniek, een postanesthesiezorgafdeling, een kliniek voor impotentie en seksuele stoornissen, een revalidatie- en reïntegratieprogramma RE-VITA voor mensen na een kankerbehandeling, een kinderplasschool voor een multidisciplinaire aanpak van plasproblemen bij kinderen, een vernieuwde afdeling pediatrie, een dienst hemodialyse, en een geriatrisch dagziekenhuis voor patiënten ouder dan 65 jaar.

In 1988 had de fusie plaats tussen het AZ Sint-Lucas (toen 404 bedden) en de Sint-Jozefskliniek (110 bedden), dewelke 1910 werd opgericht door de Congregatie van de Zusters Augustinessen van Meaux.

EngagementBewerken

In 2004 besliste het bestuur om gedurende 5 jaar steun te geven aan een ziekenhuis in Popokabaka in Congo, in samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie Memisa. Medewerkers uit Assebroek gingen aan de slag in Sri Lanka bij de wederopbouw aldaar na de tsunami van eind 2004. In 2009 en 2014 werd beslist om deze samenwerking verder te zetten voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Externe linkBewerken

Het AZ Sint-Lucas