ARCNET is een communicatieprotocol voor lokale computernetwerken (LAN’s). Het was het eerste breed inzetbare netwerksysteem voor microcomputers in de jaren 1980 voor kantoorautomatisering.

ARCNET is ontwikkeld door ingenieur John Murphy bij Datapoint Corporation in 1976 onder leiding van Victor Poor en werd aangekondigd in 1977. Het was oorspronkelijk ontwikkeld om groepen van hun Datapoint 2200-terminals met elkaar te verbinden om te communiceren met een gedeeld 8 inch-diskettesysteem. Het was het eerste LAN-gebaseerd systeem waarbij geen voorwaarden golden voor het type computer dat werd aangesloten. Dit in tegenstelling tot de toenmalige grotere en duurdere computersystemen zoals DECnet of IBM SNA, waar een homogene groep van vergelijkbare en merkgebonden computers als cluster werden aangesloten.

Het token-passing busprotocol (IEEE 802.4) van ARCNET werd o.a. toegepast om verwerkingsknooppunten met elkaar te laten communiceren voor bestandsdeling. ARCNET was baanbrekend en tegen het einde van de jaren zeventig (nog ruim voordat de eerste IBM PC in 1981 werd aangekondigd) waren er over de hele wereld meer dan tienduizend ARCNET LAN-installaties commercieel in gebruik en was Datapoint een Fortune 500-bedrijf geworden. Toen pc’s de industrie overnamen, werd het beproefde en betrouwbare ARCNET ook aangeboden als een goedkope LAN-oplossing.

Van origine gebruikt ARCNET coaxkabel van het type RG-62/U met een impedantie van 93 Ω. De netwerktopologie was fysiek een ster met een ARCNET-hub in het midden, maar vormde logisch gezien een bus. Op elke netwerkkaart moest een 8 bit-adres worden ingesteld d.m.v. een DIP-switch, dientengevolge was het maximale aantal computers binnen een ARCNET-netwerk 255.

ARCNET had beduidende voordelen ten opzichte van het toenmalige concurrerende 'Thin'-Ethernet (Ethernet 10BASE2), omdat een stervormige bedrading veel eenvoudiger was aan te leggen en uit te breiden. Bij Ethernet betekende uitbreiden dat het hele netwerk plat moest, terwijl bij ARCNET computers in normaal bedrijf konden worden weggenomen en toegevoegd. ARCNET was vanwege het token-passing-protocol ook beter bestand tegen hoge netwerkcongesties dan het concurrerende 10Mb/s Ethernet, ondanks de bescheiden communicatiesnelheid van 2,5 Mb/s.

In een periode van 10 jaar (1980 -1990) raakte ARCNET langzaam uit de gratie vanwege de komst van Token Ring en later door de opkomst van 100Mb/s Ethernet. Sinds het jaar 2000 speelt ARCNET geen enkele rol van betekenis meer.