1,2-di-ethylbenzeen

chemische verbinding

1,2-di-ethylbenzeen is een organische verbinding met als brutoformule C10H14. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die onoplosbaar is in water.

1,2-di-ethylbenzeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1,2-di-ethylbenzeen
Structuurformule van 1,2-di-ethylbenzeen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C10H14
IUPAC-naam 1,2-di-ethylbenzeen
Andere namen o-di-ethylbenzeen, di-ethylbenzeen
Molmassa 134,21816 g/mol
SMILES
CCC1=CC=CC=C1CC
InChI
1/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H
CAS-nummer 25340-17-4
EG-nummer 205-170-1
PubChem 8657
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H226 - H304 - H315 - H319 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P331
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen. Goed gesloten.
VN-nummer 2049
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,86 g/cm³
Smeltpunt −31 °C
Kookpunt 184 °C
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

1,2-di-ethylbenzeen reageert hevig met oxiderende stoffen, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat. De stof tast rubber aan.

De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Ze kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg hoofdpijn, duizeligheid en bewusteloosheid.

Op lange termijn kan de stof ook schade toebrengen aan de lever en de nieren.

Externe linksBewerken