Zuiderplantsoen

park in gemeente Groningen, Nederland

Het Zuiderplantsoen is de geplande benaming voor een park ten zuiden van het centrum van de Nederlandse stad Groningen. De naam Zuiderplantsoen verwijst naar de tegenhanger; het Noorderplantsoen op de locatie van de oude vestingwallen aan noordzijde van de binnenstad van Groningen.

De officiële naam voor dit park, dat in 1765 werd aangelegd en van 1882-1883 vergroot, is Sterrebos. Het omvatte het terrein waar sinds 1964 de zuidelijke ringweg doorheen loopt. In de eerste helft van de 20e eeuw werd het park op prentbriefkaarten wel aangeduid als Zuiderplantsoen, maar deze naam is nooit ingeburgerd geraakt. Het Sterrebos werd in 1964 deels gekapt voor, en in tweeën gesplitst door genoemde zuidelijke ringweg.

In 2009 werd besloten tot het gedeeltelijk terugbrengen van de situatie van vóór 1964 door de ringweg aan te passen en hier verdiept aan te leggen. Hierdoor zou een nieuw park kunnen ontstaan dat op gemeentelijke plankaarten wel met de naam Zuiderplantsoen wordt aangeduid. Het zou bestaan uit het huidige Sterrebos en grotendeels nieuw aan te leggen groen bij kantorenpark Kempkensberg en het stuk stad waar nu nog de zuidelijke ringweg doorheen loopt. Het park zou mogelijk worden als deze verdiepte weg wordt voorzien van 'deksels'. Het toekomstige Zuiderplantsoen zou een recreatieve verbindingszone worden tussen de wijken Oosterpoort, De Linie, Herewegwijk en Helpman, en tevens ecologische verbindingszone zijn. Het zou bestaan uit bos, plantsoen, vijvers, fiets- en wandelpaden en een zonneweide.