Zuidelijk Afrika

zuidelijke deel van het Afrikaanse continent

Zuidelijk Afrika is het zuidelijke deel van het Afrikaanse continent.

Landen die deel uitmaken van Zuidelijk Afrika

De term Zuidelijk Afrika moet niet verward worden met Zuid-Afrika, wat slechts een land is in deze regio. De volgende landen worden meestal tot Zuidelijk Afrika gerekend:

In de tijd van de Apartheid werd soms de aanduiding 'frontlanden' gebruikt voor de landen die grensden aan Zuid-Afrika, het door Zuid-Afrika bezette Namibië en eerder ook Rhodesië (het huidige Zimbabwe). Door hun steun aan de anti-apartheidsbeweging hadden deze landen te maken met diplomatieke en soms ook militaire spanningen met het apartheidsregime.

Zie ook bewerken