Zijmorene

Een zijmorene is de benaming voor de puinmassa's die door een gletsjer worden afgezet in een andere richting dan die van de gletsjer zelf. Aan de hand van hun hoogte kan de kracht van de opvriezing worden geherconstrueerd. In de meer recente geomorfologie wordt het begrip niet meer gebruikt, aangezien bewezen is dat het onderscheid tussen zijmorenen en eindmorenen niet zinvol is. Er wordt alleen nog van eindmorenen gesproken wanneer sprake is van homogene ontwikkeling van de samenstelling en structuur.

Een zijmorene bij de Tschierva-gletsjers in Engadin.

Het begrip zijmorene wordt alleen nog gebruikt voor nog niet afgezette, maar sterk gevormde resten van gesteenten die zich uitspreiden over heuvelruggen langs de huidige gletsjers en de locaties van de gletsjers in de ijstijden in het hooggebergte. Een voorbeeld hiervan is de glaciale serie in het voorland van de Alpen.

Zie ookBewerken