Zeven Gaven

Met de Zeven Gaven worden in de Rooms-Katholieke Kerk de Zeven Gaven van de Heilige Geest aangeduid. Deze zijn:

  1. wijsheid
  2. verstand
  3. raad
  4. sterkte
  5. wetenschap
  6. godsvrucht
  7. vreze des Heren

De reeks van zeven gaven is gebaseerd op Jesaja 11:2-3: "De geest van de HEER zal op hem (= de telg uit de nageslacht van Isaï / Jesse) rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER."

TriviaBewerken

De Zeven Gaven zijn in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam door de kunstschilder Jan Meily met gouden letters op de muur geschreven.