Zegelkunde

Ingeperst zegel
Oorkonde met aanhangende zegels

De zegelkunde, sigillografie of sfragistiek bestudeert de zegels die gebruikt werden en worden als waarborg voor de echtheid van oorkondes en documenten, alsmede voor het sluiten van brieven.

De zegelkunde is een historische hulpwetenschap. Verwant aan de zegelkunde is het verzamelen van zegels, de sfrafilatelie.

De zegels kunnen veel historische en heraldische informatie verschaffen.

Johann Wolfgang von Goethe was een vooraanstaand verzamelaar van zegels. Parijs kent een zegelmuseum, het Musée des Sceaux.

Een belangrijk publicist op het gebied van de zegelkunde was Dr. Erich Gritzner.