Zeer Getrouwe Majesteit

Zeer Getrouwe Majesteit is een bijzondere titel van bepaalde Europese vorsten in de 16e eeuw door pausen verleend. Deze titel keert terug in de aanspreekvorm en zo werden de opvolgers van De Katholieke Koningen, Katholieke Majesteiten genoemd. De 'Apostolische Koning' werd Apostolische Majesteit. De Portugese koningen mochten zich 'Zeer Getrouwe Koningen' noemen en werden aangeduid als de Zeer Getrouwe Majesteiten. Dat bleef gebruikelijk tot aan de val van de Portugese monarchie in 1910.

Zie ook bewerken

Juan Carlos I van Spanje verkoos in 1975 alleen "Zijne Majesteit de Koning van Spanje" te zijn. Hij heeft desondanks zijn aanspraken op de oude titels van de Spaanse kroon, waaronder deze, niet opgegeven[1].