Hoofdmenu openen
De Egyptische leider Al-Sisi heeft ook een zabiba

Een zabiba (letterlijk krent, in het Marokkaans-Arabische dialect ook wel ghurra) is een veelal donkere eeltvlek op het voorhoofd bij sommige moslims die ontstaat als gevolg van het frequente contact van het voorhoofd met de gebedsmat tijdens de prosternatie bij de uitvoering van de salat.

Een vrome moslim die de vijf dagelijkse gebeden uitvoert zal met zijn voorhoofd 34 keer per dag de grond aanraken, twee keer per rakaa.[1]

Prosternatie

De zabiba komt in alle islamitische samenlevingen voor, maar is bijzonder prevalent in Eypte.[2][3] Er wordt beweerd dat sommige de groei van de zabiba bevorderen door met hun hoofd op de mat te draaien.

De zabiba wordt vaak gezien als een teken van vroomheid, en wordt in de koran al genoemd (soera 48, vers 29), alsook in de hadith.