Wisselstroommotor

elektromechanisch apparaat

Een wisselstroommotor is een elektromotor die wordt aangesloten op een wisselspanning, meestal een driefasenspanning maar dit kan ook enkelfasig zijn. Beide typen werken met een draaiveld en worden daarom ook wel draaiveldmotoren genoemd. Dit wordt meestal gerealiseerd door het aanleggen van een driefasige elektrische spanning en/of stroom verschoven over 120° op een driefasige wikkeling. Bij enkelfasige wisselstroommotoren wordt het draaiveld opgewekt in de motor zelf, vaak in combinatie met spoelen of condensatoren.

Het toerental van een wisselstroommotor is rechtevenredig met de frequentie van de aangelegde spanning en ligt daardoor vast. Dit is afhankelijk van het aantal poolparen en is altijd een veelvoud van de netfrequentie 50 Hz.

DriefasigBewerken

Bij driefasige wisselstroommotoren worden de synchrone en asynchrone draaistroommotoren onderscheiden.

Synchrone draaistroommotorenBewerken

  Zie Synchrone draaistroommotor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een motor heeft steeds twee magneetvelden nodig. Het eerste magneetveld wordt gevormd door het draaiende magneetveld in de stator. Het tweede magneetveld wordt gemaakt door het toevoeren van een gelijkstroom op de spoel van de rotor. Dit magneetveld zal het toerental volgen van het statordraaiveld. Deze motoren worden synchrone motoren genoemd omdat het toerental van de motor altijd gelijk is met de frequentie van de wisselspanning.

Asynchrone draaistroommotorenBewerken

  Zie Driefasige asynchrone motor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Dit is een inductiemotor. Een motor heeft steeds twee magneetvelden nodig. Het eerste magneetveld is het draaiende magneetveld in de stator. Het tweede magneetveld wordt gevormd door de geïnduceerde of erin opgewekte magneetveld in het kooianker van de rotor. Vandaar de naam inductiemotor.

 
Asynchrone motor

Men noemt deze motor een asynchrone motor omdat hij iets trager draait dan het aangeboden draaiveld. Het snelheidsverschil is meestal niet groot, maar is wel essentieel voor de werking van de motor. Alleen bij een snelheidsverschil is er overdracht van stator naar rotor en daardoor koppelvorming. De ontwikkeling van de asynchrone motor gaat terug naar het werk van Galileo Ferraris, 1885, Nikola Tesla, 1887, Michail Doliwo-Dobrowolski, 1889 en Charles Proteus Steinmetz, 1893.

EenfasigBewerken

Eenfasige draaiveldmotorenBewerken

Eenfasige wisselstroommotoren zijn:

WisselstroomseriemotorBewerken

  Zie Wisselstroomseriemotor voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een speciaal type eenfasige wisselstroommotor is de universeel- of wisselstroomseriemotor. In tegenstelling tot de eerder genoemde wisselstroommotoren is dit geen draaiveldmotor maar een aangepaste uitvoering van de gelijkstroommotor die wordt aangesloten op een wisselspanning in plaats van een gelijkspanning. Het voordeel van de wisselstroomseriemotor ten opzichte van eerder genoemde synchrone en asynchrone draaiveldmotoren is dat het toerental van deze motor onafhankelijk is van de netfrequentie. Deze motoren kunnen daarom ontworpen worden voor zeer hoge toerentallen.