Windows CardSpace

Windows CardSpace is het mechanisme dat door Windows wordt gebruikt voor User Centric Identity Management. CardSpace is een onderdeel van het .NET 3.0 framework.

CardSpace is een implementatie van het Identity Metasystem zoals dat door Kim Cameron is ontwikkeld. Door het gebruik van CardSpace hoeven er geen identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) over een netwerk te worden verstuurd. Daarmee wordt het niveau van beveiliging verhoogd.

WindowsBewerken

CardSpace is als onderdeel van .NET 3.0 aanwezig in Windows Vista en Windows 7. Het .NET 3.0 framework is ook beschikbaar als update voor Windows XP. De CardSpace-interface is te vinden in het Configuratiescherm van Windows.

InfoCardBewerken

Een belangrijk onderdeel van CardSpace is de Identity Selector, waarmee iemand een InfoCard, een visuele weergave van een digitale identiteit, kan selecteren om zich daarmee aan te melden op een server of website.

Om het gebruiksgemak van CardSpace te vergroten, is de identiteitenselector vormgegeven naar de metafoor van een portefeuille met pasjes. Bij het openen van een website, wordt door de browser de identiteitenselector opgeroepen. De identiteitenselector toont de verzameling van digitale identiteiten waaruit de gebruiker een digitale identiteit kan kiezen. Een gebruiker kiest uit de verzameling InfoCards (die ieder een andere digitale identiteit bevatten) de kaart met de identiteit die de kenmerken bezit om gebruik te mogen maken van de server of website.

Een gebruiker kan op verschillende manieren een digitale identiteit aan de CardSpace portefeuille toevoegen. De gebruiker kan zelf een InfoCard genereren, of iemand kan een digitale identiteit van een externe Identity Provider krijgen.

De verzameling digitale identiteiten wordt op een beveiligde locatie in het operating system bewaard, zodat een ongeautoriseerde geen gebruik kan maken van andermans InfoCards.

Open standaardBewerken

CardSpace is opgezet om volledig te voldoen aan open standaarden. Zo voldoet CardSpace aan de in Web Services Definition Language gedefinieerde protocollen en aan standaard protocollen zoals SAML. Hierdoor is het mogelijk geworden om te communiceren met producten en processen buiten producten van Microsoft. Zo is er inmiddels een plug-in voor Mozilla Firefox en kan ook Higgins (een opensourceframework) overweg met CardSpace. Ook werkt CardSpace samen met OpenID.

Externe linksBewerken