Willem de Zwijgerlaan (Amsterdam)

Amsterdam

De Willem de Zwijgerlaan is een belangrijke doorgaande straat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. De straat loopt evenwijdig aan de Admiraal de Ruijterweg en begint bij het begin van deze weg nabij de Wiegbrug in het verlengde van het het Slatuinenweg. Verder kruist de laan de Jan van Galenstraat, de Rijpgracht met de Anna van Saksenbrug, de Karel Doormanstraat, Adolf van Nassaustraat en komt dan met een bocht naar links uit op de Bos en Lommerweg.

De straat heeft vrijwel alleen aan de westzijde bebouwing behalve op het gedeelte tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Jan van Galenstraat. Hier bevinden zich ook een aantal buurtwinkels die echter niet meer allemaal als zodanig in gebruik zijn. Aan de oostzijde grenst de laan aan het Westelijk Marktkanaal waarachter het Food center is gelegen. In dit kanaal is plaats voor woonboten die ook een huisnummer aan de Willem de Zwijgerlaan hebben. Tussen de Jan van Galenstraat en de Rijpgracht bevindt zich aan de oostzijde het Jan van Galenplantsoen met de Ruige speelplek.

Het gedeelte in de bocht na de Karel Doormanstraat tot de Adolf van Nassaustraat kent aan de oostzijde een aantal bedrijfsgebouwen waarin een aantal bekende Amsterdamse bedrijven zijn of waren gevestigd zoals Tetterode en Kesbeke. Het Tetterodegebouw biedt tegenwoordig huisvesting aan studenten.[1]

De straat is in de jaren dertig aangelegd en ligt op het grondgebied van de vroegere gemeente Sloten. De laan volgt voor een groot deel het voormalige Slatuinenpad dat liep van de buurtschap De Baarsjes naar het dorp Sloterdijk dwars door warmoesseniertuinen.

De Connexxion buslijn 80 rijdt door de straat.

De straat is vernoemd naar Willem van Oranje.

TrambaanBewerken

De Anna van Saksenbrug is aan de noordzijde voorzien van een extra brughoofd. Dit brughoofd was bestemd voor verbreding van de brug voor de aanleg van een tramlijn in de straat waar in de jaren dertig plannen voor waren. De huidige brede groenstrook aan de noordzijde was hier ook voor gereserveerd. In de de Tijd van 15 juni 1934 stond een tekening van dit geplande tracé uitgevoerd in normaalspoor.[2] Hierin stonden ook woningen aan de oostzijde getekend, welke echter nooit gerealiseerd zijn. Of het tracé naast voor de gemeentetram ook voor de Tramlijn Amsterdam - Haarlem - Zandvoort was gepland, er bestonden bij de NZH plannen voor omsporing tot normaalspoor, is niet bekend. Wel wilde de gemeente Amsterdam graag de Haarlemse tram verleggen naar een oostelijker tracé omdat de met hekken afgescheiden vrije trambaan op de Admiraal de Ruijterweg in de ogen van de gemeente een groot obstakel vormde. De NZH, die een concessie had tot 1954, voelde daar echter niets voor. Op de Beltbrug en de Jan van Galenbrug werden bij de bouw daadwerkelijk tramsporen aangelegd die later weer zijn verwijderd.