Willem Hendrik Drucker

Nederlands rechtsgeleerde

Willem Hendrik Drucker (20 juli 1887 - 12 juli 1933)[1][2] was een Nederlands rechtsgeleerde en hoogleraar in de rechtswetenschap en rector magnificus aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam .[3]

W.H. Drucker
prof. mr. W.H. Drucker, 1934
Persoonlijke gegevens
Volledige naam Willem Hendrik Drucker
Geboren 20 juli 1887
Overleden 12 juli 1933
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederland
Werkzaamheden
Vakgebied Rechtswetenschap
Universiteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Leven en werk

bewerken

Drucker studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1912 ook promoveerde op het proefschrift, getiteld Onrechtmatige daad: de regeling van het Duitsche burgerlijk wetboek getoetst aan de praktijk en vergeleken met het Fransche en het Engelsche recht, in het bijzonder in verband met de benadeelingen in den economischen strijd.

In 1917 werd hij benoemd tot hoogleraar in de rechtswetenschap aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam.[4] Zijn leeropdracht Rotterdam betrof het burgerlijk recht en de hoofdbeginselen der burgerlijke rechtsvordering, het handelsrecht en faillissementsrecht, het internationaal privaatrecht. Een jaar na zijn aanstelling werd nog een tweede hoogleraar in de rechtswetenschap aangesteld, te weten Hendrik Rudolph Ribbius.[5]

In 1922 verscheen Druckers eerste boek, getiteld Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht. In 1929 verscheen van zijn hand de eerste druk van Kort begrip van het recht betreffende den industrieelen eigendom. Deze succesvolle publicatie bleef tot op heden in druk: in 2014 verscheen de elfde druk.

Publicaties

bewerken
  • W. H. Drucker. Handboek voor de studie van het Nederlandsch Octrooirecht. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1922.
  • W.H. Drucker, O.B.W. de Kat en W. de Gavere. Inkoop van eigen aandeelen. Roermond : Romen.
  • W.H. Drucker, Kort begrip van het recht betreffende den industrieelen eigendom. W.E.J. Tjeenk Willink, 1929.
bewerken
Voorganger:
Johannes Godfried de Jongh
Rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
1920 - 1921
Opvolger:
Frans de Vries
Voorganger:
Willem Boerman
Rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
1927 - 1928
Opvolger:
Frans de Vries