Wikipedia:Relevantie/Scholing en wetenschap

Scholing en wetenschapBewerken

InstellingenBewerken

Wel:

  • Scholen voor middelbaar/secundair onderwijs, mits encyclopedisch beschreven (dus geen droge opsomming van aantal leerlingen, docenten etc.).
  • Hogescholen en universiteiten, mits encyclopedisch beschreven en zonder dat het een promotiepagina voor de opleidingen is.

Niet:

  • Scholen voor basisonderwijs, buitengewoon onderwijs of gehandicaptenonderwijs waarover niets bijzonders te melden is. Enkel scholen met een lange historie, bijzondere verdiensten, landelijke bekendheid of een bijzonder historisch waardevol schoolgebouw komen in aanmerking indien het artikel dat duidelijk aangeeft.
  • Departementen of faculteiten van universiteiten of hogescholen (deze moeten op de overkoepelende pagina van de desbetreffende instelling worden geplaatst).

PersonenBewerken

Wel:

  • Een hoogleraar aan een onderzoeksuniversiteit is volgens een deel van de gemeenschap automatisch relevant maar dit is een controversieel standpunt. Een hoogleraar zal meestal relevant bevonden worden wanneer er voldoende te vertellen is over hem/haar waarbij de informatie voortvloeit uit geschikte bronnen. Wanneer een hoogleraar prestigieuze prijzen heeft ontvangen of functies als rector (magnificus) vervuld heeft zal de hoogleraar in de regel als relevant beoordeeld worden terwijl een buitengewoon of bijzonder hoogleraar die net is aangesteld als niet relevant beoordeeld kan worden. Het noemen van tijdspannen van functie(s) en instelling(en) in lemma's is onvoldoende om de relevantie aan te tonen. Er dient in ieder geval wat over de wetenschappelijke verdiensten vermeld te worden. Mits een artikel over een hoogleraar van voldoende kwaliteit is, dan is er een goede kans dat het artikel behouden wordt mocht het ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd worden.
  • Wetenschappers die geen hoogleraar zijn, zijn relevant wanneer ze iets uitzonderlijks presteren, prijzen krijgen toegekend, zich in het publieke debat mengen of op een andere manier bijzonder zijn.

Niet:

  • Docenten/onderwijzers aan middelbaar/secundair onderwijs en lager.