Wikipedia:ORES/Kwaliteitsschaal voor artikelen

Werkgebied kwaliteitsschaalBewerken

Alle artikelen in de hoofdnaamruimte worden voorzien van een score. Er zijn drie uitzonderingen:

 1. de hoofdpagina
 2. doorverwijspagina's
 3. redirects

De scoreschaal van een artikel is van A tot E, waarbij schaal A de hoogste kwaliteit vertegenwoordigt, tevens wordt een getal (met twee decimalen) weergegeven als waarde voor de kwaliteit van een artikel, de score verloopt van 0 naar 5 (voor de hoogste score).

Klasse E-artikelenBewerken

Artikelen krijgen een score in de E-categorie als ze voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 1. Het artikel vermeldt minstens drie feiten die betrekking hebben op het onderwerp ervan in lijn met Wikipedia:Beginnetje.
 2. Het artikel telt minstens één interne link.
 3. Aan het artikel is minstens één categorie toegevoegd.
 4. Het artikel heeft een juiste pagina-opmaak.

Artikelen vallen ook in de E-categorie als een van onderstaande kwalificaties van toepassing is:

 1. Het artikel schiet taalkundig tekort.
 2. Het artikel is onvolledig en warrig.
 3. Het artikel is zeer kort ("15 woorden") geschoonde tekst (= tekst buiten tabellen, referenties en sjablonen).
 4. Het artikel bevat een slecht te begrijpen afbeelding die onvolledig wordt toegelicht.
 5. Het artikel bestaat uit een korte "Lijst van..." zonder bronnen.

Klasse D-artikelenBewerken

Artikelen krijgen een score in de D-categorie als ze daarnaast ook voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 1. Het artikel telt minstens twee paragrafen geschoonde tekst (= tekst buiten tabellen, referenties en sjablonen).
 2. Het artikel heeft voldoende relevante interne links.
 3. Het artikel is taalkundig correct wat betreft grammatica, spelling en zinsopbouw.

Onder de D-categorie vallen ook artikelen waarop een van de onderstaande kwalificaties van toepassing is:

 1. Het artikel bestaat uit een uitgebreide "Lijst van..." zonder bronnen, of
 2. Het artikel bestaat uit een korte "Lijst van..." met bronnen.
 3. Het artikel is voornamelijk een plotbeschrijving.
 4. Vanuit andere artikelen wordt niet naar het artikel gelinkt (Wikipedia:Weespagina)
 5. Artikelen die bestaan uit slechts 1 paragraaf opgeschoonde tekst, maar die wel minimaal 2 van de kenmerken C.1-C.3 hebben.

Klasse C-artikelenBewerken

Artikelen krijgen een score in de C-categorie als ze daarnaast ook voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 1. Het artikel bevat minstens één bron, eventueel als een algemene bron onder een kopje "literatuur" of "externe link"
 2. Het artikel bevat een infobox, indien beschikbaar, zie Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox.
 3. Het artikel bevat minstens één afbeelding, indien beschikbaar op Wikimedia Commons.
 4. Het artikel geeft – indien van toepassing – de verschillende zienswijzen op het onderwerp weer.
 5. Het artikel heeft naast de bron ook minstens één referentie in de lopende tekst.

Onder de C-categorie vallen ook artikelen waarop een van de onderstaande kwalificaties van toepassing is:

 1. Het artikel is een uitgebreide "Lijst van..." met bronnen.

Klasse B-artikelenBewerken

Artikelen krijgen een score in de B-categorie als ze daarnaast ook voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 1. Het artikel bevat meerdere bronnen.
 2. Het artikel begint met een bondige introductie van het onderwerp, en waarin wordt uitgelegd waarom het onderwerp beschreven dient te worden in Wikipedia.
 3. Het artikel heeft een duidelijke indeling van de hoofdstukken en alinea's met bijbehorende inhoudsopgave.
 4. Het artikel bevat meerdere afbeeldingen, indien van beschikbaar op Wikimedia Commons.
 5. Het artikel is voldoende uitgebreid. Dit betekent dat het alle grote feiten bevat die betrekking hebben op het onderwerp.
 6. Het artikel bevat géén (uitgebreide) bulletlist; alle onderdelen zijn uitgeschreven in de paragrafen van het artikel.
 7. Het artikel heeft voldoende ondersteunende secundaire bronnen.

Klasse A-artikelenBewerken

Artikelen krijgen een score in de A-categorie als ze daarnaast ook voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 1. Het artikel is goed geschreven, wat inhoudt dat de geschoonde tekst informatief en duidelijk is, zonder doublures en overbodige woorden en zoveel mogelijk in de actieve vorm.
 2. Het artikel is logisch van opbouw, en geeft een volledig en evenwichtig beeld van de belangrijkste aspecten van het onderwerp
 3. Het artikel focust op het hoofdonderwerp en is niet tè uitgebreid: hoofd- en bijzaken worden gescheiden aan de hand van gezaghebbende overzichtsliteratuur.
 4. De hoofdtekst kent een juist detailniveau, waarbij de geïnteresseerde leek niet wordt afgeschrikt door specialistische verfijning, maar waar een deskundig ingestelde lezer wel iets aan heeft.
 5. Het artikel bevat afbeeldingen met verduidelijkende onderschriften, indien beschikbaar op Wikimedia Commons.

OpmerkingenBewerken

 1. De hoeveelheid of soort categorieën bij een artikel geven geen indicatie van het niveau van het artikel, dus zouden buiten de training van het model gehouden moeten worden.
 2. holle frasen en weaselwords zouden de ORES-score moeten verminderen: Wikipedia:ORES/Holle frasen
 3. Sjablonen uit Categorie:Wikipedia:Sjablonen weg zouden de score niet moeten verhogen